Att ärva antikviteter och konst

Vad hoppas du få ärva av dina föräldrar? Är du ensambarn behöver du antagligen inte ställa dig den frågan, du blir ensam arvinge till all dina föräldrars egendom. Men för de som har syskon, och det har ju de flesta av oss, så är ett arv något som ska delas upp lika mellan dem. Beroende på hur föräldrarna sköter det hela, och hur lätt syskonen har att hålla sams, så kan en arvsuppdelning gå olika smidigt. En del syskon blir osams och inleder svåra arvstvister, andra delar lugnt och fint upp arvet genom att kanske lotta eller turas om att tinga saker ur dödsboet. Om det finns föremål i dödsboet som är särskilt attraktiva kan dessa läggas i en särskild hög och delas upp jämnt, helst genom lottning.

Inte sällan finns antikviteter och konst i en kvarlåtenskap. Det är viktigt att dessa värderas av en konstkännare eller en specialist på antikviteter innan de förs till bouppteckningen. En gammal målning kan i vissa sällsynta fall vara värd mer än ett helt hus, och det är viktigt att saker delas upp utifrån dess rätta marknadsvärde.

Arvsrätt och laglotter

Lagarna om hur vi ärver varandra i Sverige kallas för arvsrätt. Enligt arvsrätten kan inget barn blir utan arv från sina föräldrar. Man har alltid rätt till sin laglott, som är hälften av ens arvslott. Vad ens arvslott blir beror på hur många syskon man har. Är man ensambarn är arvslotten 100%, det vill säga man ärver allt, och kan som minst alltså få hälften, laglotten. Resten kan föräldrarna testamentera eller skänka bort till någon annan om de så vill.

Är man tre syskon så blir arvslotten således 33,33%, och laglotten blir då lite drygt 16,5%, det vill säga betydligt mindre än för ensambarnet. Men de flesta som ärver i Sverige får ut hela sin arvslott. Det är relativt ovanligt att föräldrar väljer att tulla på barnens arv och testamentera till någon annan, och gör de det beror det på att antingen barnen eller föräldrarna sagt upp kontakten på grund av någon tidigare konflikt.

Någon får huset, någon får sakerna

Är du intresserad av konst och antikviteter, och dina syskon inte är det, kan uppdelningen kanske skötas smidigt genom att dina syskon till exempel ärver föräldrarnas hus och du ärver de fina sakerna. Huvudsaken är att värdet på all egendom, det vill säga huset, pengarna och övrig egendom som konst och antikviteter, delas upp lika mellan syskonen.

Är ni alla konstälskare och vill ha samma saker, så bör ni för att undvika bråk helt enkelt lotta om sakerna, eller sälja allt och dela på pengarna. Här kan dock konflikter uppstå om någon vill ha ett föremål för pengarnas skull och någon annan för affektionsvärdet. Den ena vill sälja för att få pengar, den andra vill absolut inte sälja ett högt älskat föremål. Då är det naturligtvis rimligast att det syskon som vill behålla föremålet gör det, och de andra syskonen får andra föremål som motsvarar dess värde. 

Att skriva testamente

Kanske har föräldrarna skrivit ett testamente där egendomen redan delats upp mellan syskonen. Det kan vara klokt, speciellt om det föregås av samtal med barnen medan man fortfarande är i livet. Annars kan det finnas risk för att barnen inte förstår tanken bakom uppdelningen och att det leder till förvirring och ilska när man inte får ärva det föremål man så gärna hade velat ha som minne av föräldrarna. Ett testamente skrivs ju medan man är i livet, så det finns ingen anledning att inte involvera sina barn när man skriver det.

Mer om arvsrätt: https://www.arvsrätt.nu.

12 Feb 2019

Scandic Victoria Tower