Pianoflytt - ett delikat projekt

Större möbler kräver ofta mer omsorg än vad mindre gör - detta i samband med att de ska flyttas. Har du exempelvis hittat en äldre soffgrupp på en auktionssida så kommer frakten av denna att bli väldigt avgörande och kompetensen hos företaget som sköter transporten måste vara väldigt hög. Då det gäller äldre föremål och möbler så är dessa ofta oersättliga.

Köper du en ny soffgrupp eller ett nytt piano så är det tråkigt om transporten hem till din bostad i Stockholm skulle innebära skador - men det är inte hela världen. Gäller det däremot skador på ett äldre piano som du nyligen köpt - ja, då är det en katastrof; sett till att detta kan vara det enda i sitt slag.

Kolla alltid att rätt kompetens finns

Lyckligtvis så finns det experter på området som rör knepigare flyttar. Vi håller oss till en pianoflytt då vi ger exempel på hur en högkompetent flyttfirma agerar inför en sådan. Det första steget är att man gör en bedömning av pianots storlek och tyngd. Man kontrollerar även skicket på pianot - är det ett äldre instrument så kanske detta behöver en mer varsam hantering än vad ett modernare kräver vid en pianoflytt.

Platsen där pianot ska flyttas från kollas också upp. Har du köpt ditt piano från en auktionssida så brukar detta vara en ren formalitet då det där finns större lagerdörrar och stora ytor. Har du däremot köpt ett äldre piano av en privatperson i Stockholm så kommer undersökningen av dennes hem att bli viktig. Liksom av ditt hem. Det vi menar är att ett piano dels är tungt och dels väldigt otympligt; något som exempelvis kan utesluta användning av hiss. Men, det kan även innebära att det inte går att bära via trappor eller att någon speciell passage kommer att innebära större problem.

Detta måste undersökas innan och där brukar en flyttfirma ofta mäta och ta fram en plan. Den planen kan - i vissa unika fall - faktiskt innebära att en skylift blir den enda lösningen för att klara en pianoflytt. Man kommer även att undersöka vägen innan man kör. Det kanske finns alternativa vägar som är bättre och mindre trafikerade (något som minskar risken för olyckor och krockar).

Förvisso kan en alternativ färdväg ta lite längre tid - och därmed öka timkostnaden - men ger den mindre trafik så är detta att föredra; speciellt i en stad som Stockholm där olycksrisken är högre sett till det hårda trafiktrycket. Det innebär även att vissa tidpunkter passar bättre för en pianoflytt av ett äldre, mer känsligt piano. Kanske kan man köra på kvällen då den värsta trafiken lagt sig?

Undersökningen av alla förutsättningar är ett måste och det är också därför vissa företag är bättre lämpade för känsliga flyttar av äldre saker och föremål än vad andra är. Se till att hitta en sådan flyttfirma.

Läs mer om pianoflytt här.

6 Mar 2019

Scandic Victoria Tower